Энгүйнаран ТББ

"НӨУБ-ын үйл ажиллагаанд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь" төслийн багийн хурал боллоо.

2016-12-26 14:24
НӨУБ-ын үйл ажиллагаанд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой төслийн баг 2016.08.23-наас 2016.12.23-ны өдрийг хүртэлх 4 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа хэрэгжүүллээ. Төслийн эцсийн үр дүн болох "НӨУБ ба залуучууд" гарын авлагыг боловсруулсан юм. Гарын авлага:

Агуулга

1.      Багийн иргэдийн Нийтийн хуралд оролцох

1.1.Багийн иргэдийн Нийтийн  хурлын хуралдаан

1.2.Багийн иргэдийн Нийтийн хурлын талаарх залуучуудын хэвшмэл ойголт

1.3.Багийн иргэдийн Нийтийн хурлын хуралдаанд оролцох залуус юунд суралцах хэрэгтэй вэ?

1.4.Сайн туршлага, жишээ кэйс

2.      Сонирхлын бүлгийн хурлын онцлог, арга замууд

2.1. Сонирхлын бүлэг үүсэх нь

2.2. Сонирхлын бүлгийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох арга замууд

2.3. Сайн туршлага, жишээ кэйс

3.      Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд оролцох

3.1. ИТХ-ын төлөөлөгч

3.2. ИТХ-ын үйл ажиллагаа, шийдвэр, түүний хэрэгжилт

3.3. Сайн туршлага, жишээ кэйс

4.      Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны мэдээлэл авах

4.1. Мэдээллийн хэрэгцээний тухай

4.2. Мэдээллийн

5.      Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт хэрэгжүүлэх нь

5.1. Орон нутгийн хөгжлийн санд саналаа илэрхийлэх, батлах, хянах

5.2. Олон нийтийн хяналт хэрэгжүүлэхийн ашиг тус

5.3. Сайн туршлага, жишээ кэйс

6.      Сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдах нь

6.1. Сум хөгжүүлэх сангийн зориулалт үр дүнг хянах, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох нь

6.2. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдахын тулд анхаарах асуудлууд

6.3. Сайн туршлага, жишээ кэйс

7.      Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зориулалт, үр дүн

7.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн талаар албаны хүмүүсийн мэдээлэл

7.2. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд хамрагдах боломж, анхаарах асуудал

7.3. Сайн туршлага, жишээ кэйс

8.      Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн үйл ажиллагаа

8.1. Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн үйл ажиллагааны зорилго, чиглэл

8.2. Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн үйл ажиллагааг нийтэд мэдээлэх арга зүй

8.3. Сайн туршлага, жишээ кэйс

9.      Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд залуучуудын оролцоог хангах нь

9.1. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд оролцохын ач холбогдол

9.2. Нийгмийн сайн сайхны төлөө оруулсан хувь нэмрээрээ алдаршсан тухай Тереза эхийн түүх

9.3. Сайн туршлага, жишээ кэйс

10.  Иргэний танхим-Залуусын дуу хоолой

10.1. Иргэний танхимын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

10.2. Иргэний танхимын ажиллах журмыг нийтэд мэдээлсэн нь

10.3. Сайн туршлага, жишээ кэйс

11.  Цахим мэдээллийн боломж, давуу талыг ашиглах нь

11.1. Цахим мэдээллийг үр дүнтэй ашиглах нь

11.2. Цахим хэрэгслүүд

11.2. Сайн туршлага, жишээ кэйс

Номын нээлтийг суманд 1 сарын 10-даар зохион байгуулахаар төлөвлөлөө.

 


2016-12-26 14:24


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд